Lokator24

Program do rozliczania wspólnot mieszkaniowych:
✔ nowoczesny, szybki i wydajny, prosty w obsłudze,
✔ księgowość zgodna z zasadami,
✔ uczciwy i przejrzysty dla właścicieli,
✔ funkcje wymagane ustawą o własności lokali

Lokator24 docelowo zastąpi obecny program Lokator JZK®, oferując znacznie większą funkcjonalność dotychczasowym użytkownikom.

Planowana funkcjonalność:
✔ oparty o SQL, dowolnie skalowalny i bezpieczny,
✔ możliwość obsługi własnych zapytań SQL,
✔ obsługa dowolnej ilości wspólnot, właścicieli, metrażu itp.,
✔ rozliczenia dostawy mediów, wywozu śmieci, usług obcych
✔ obsługa zebrań, komunikatów, uchwał, głosowań,
✔ obsługa awarii, zleceń usług zewnętrznych,
✔ podział rozliczeń na współwłaścicieli,
✔ łączenie rozliczeń jednego właściciela kilku lokali,
✔ obsługa załączników graficznych, skanowanie, aparat, kamera internetowa, PDF,
✔ bezpieczne lokalne przechowywanie danych pod pełną kontrolą,
✔ wysyłanie e-maili, poczty oraz SMS* do lokatorów,
✔ eleganckie i konfigurowalne wydruki,
✔ generowanie, przeglądanie, importowanie PDF,
✔ księgowość oparta o plan kont, mechanizmy bilansowe, księgę główną, syntetykę, analitykę
✔ import plików JPK_KR, JPK_FA, JPK_WB, JPK_VAT
✔ eksport plików JPK_KR, JPK_FA, JPK_VAT
W dotychczasowej funkcjonalności zachowamy dotychczasową atrakcyjną cenę programu, pozwalającą na ekonomiczne prowadzenie małych wspólnot.

Program jest w trakcie przygotowywania. Kibicuj nam!

Dlaczego lokalne przechowywanie danych?

Dane o zamieszkaniu, zużyciu mediów etc. to dane potencjalnie wrażliwe. Nie ma powodu, aby te informacje musiały być przechowywane centralnie. Nie zalecamy oprogramowania, które wymusza przechowywanie całości danych na zewnątrz.

W razie incydentu informatycznego takie dane byłyby dostępne dla wszystkich. Jeśli każdy użytkownik przechowuje dane pod swoją kontrolą, ewentualny incydent ograniczony będzie tylko do jednej wspólnoty.

Nie musimy znać szczegółów Twoich rozliczeń i danych Twoich mieszkańców. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z opcji eksportu naliczeń do odczytu on-line. Robimy to jednak w taki sposób, że dane osobowe ani inne dane wrażliwe nie są eksportowane.

Jeśli właściciel poda właściwe dane logowania, zobaczy swoje naliczenia i swoje wpłaty, ale bez swoich danych, bo przecież je zna, prawda? Nawet zatem gdyby się zdarzył nieautoryzowany dostęp, nie będzie wiadomo, do kogo odnosi się konkretna informacja.

Security by design, czyli BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE.


Partial © Studio JZK, 1992-1997. © Studio JZK programy komputerowe, 1997-2019. © Studio JZK sp. z o.o. 2012-2019. © JZK24 sp. z o.o., 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. JZK®, Druczek®, Fakturzysta® są zastrzeżonymi słownymi znakami towarowymi.

WYTWÓRCA I LICENCJODAWCA OPROGRAMOWANIA:
JZK24 sp. z o.o. ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, POLSKA · NIP 5842771700 · REGON 380071994 · KRS 0000729513 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego SR Gdańsk-Północ · kapitał zakładowy 16761 zł wpłacony w całości · Prezes Zarządu: Jarosław Knypl

SPRZEDAWCA I OBSŁUGA KLIENTA:
Studio JZK sp. z o.o. , ul. Wita Stwosza 81, 80-268 Gdańsk, POLSKA · NIP 5842727739 · REGON 221674718 · KRS 423780 VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS SR Gdańsk-Północ · kapitał zakładowy 505344 zł wpłacony w całości · Prezes Zarządu: Robert Przewłoka
telefon 58 782 33 66 · 58 782 36 00 · biuro@studiojzk.pl

Przejdź do serwisu sprzedaży