Pakiety i funkcje → VAT
Kup teraz!
23,58 zł29 zł

VAT

Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Zasysanie danych z innych modułów. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT. Deklaracje podatkowe. Generowanie deklaracji w formacie XML. Wysyłka deklaracji poprzez bramkę e-deklaracji.

VAT

✔ Rejestr VAT należnego
✔ Rejestr VAT naliczonego
✔ Import plików JPK
✔ Zasysanie danych z innych modułów

Miesiąc VAT

✔ Miesięczne rozliczenie podatku VAT
✔ Obliczanie podatku należnego do zapłaty lub naliczonego do zwrotu
✔ Generowanie deklaracji VAT-7 i pliku JPK_V7M lub JPK_V7K
✔ Wysyłka JPK

Wiersz VAT

✔ Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT z ręcznym przyporzadkowaniem pól deklaracji

Wpis VAT

✔ Podatek naliczony albo należny w miesięcznym rozliczeniu podatku VAT z automatycznym przyporządkowaniem pól deklaracji

Zasysanie do VAT

✔ Automatyczne zasysanie do VAT: Sprzedaż z faktur, raporty z kasy fiskalnej, zakupy, koszty

Raporty fiskalne

✔ Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej
✔ Analiza fiskalna
✔ Raporty RO do rejestru VAT

Analiza fiskalna

✔ Analiza fiskalna: Weryfikacji kompletności księgowania

Raport z kasy fiskalnej

✔ Raport dobowy lub miesięczny z kasy fiskalnej

Deklaracje

✔ Deklaracje podatkowe
✔ Generowanie deklaracji w formacie XML
✔ Wysyłka deklaracji poprzez bramkę e-deklaracji

Deklaracja VAT_UE

✔ Generowanie i edycja deklaracji VAT_UE w formacie XML
« ZUS JPK na żądanie »
VAT
Rejestr VAT należnego. Rejestr VAT naliczonego. Import plików JPK. Zasysanie danych z innych modułów. Rejestrowanie raportów dziennych lub miesięcznej z drukarki fiskalnej lub zewnętrznej kasy fiskalnej. Analiza fiskalna. Raporty RO do rejestru VAT. Deklaracje podatkowe. Generowanie deklaracji w formacie XML. Wysyłka deklaracji poprzez bramkę e-deklaracji.