Faktura VAT → Przykazania → pierwsze: Nie będziesz miał innego systemu, niż KSEF

Nie będziesz miał innego systemu, niż KSEF!

Na początek dziesięć najważniejszych informacji o e-fakturze. Po pierwsze: Nie będziesz miał innego systemu, niż KSEF Będzie więcej, bo to prawdziwa rewolucja. Zaglądaj tutaj i bądź na bieżąco!

Pamiętaj: Nie będziesz miał innego systemu, niż KSEF!

• e-fakturę wystawisz tylko w KSEF
• zapomnisz o fakturach w PDF
• zapomnisz o fakturze papierowej

E-fakturę wystawisz wyłącznie w ramach systemu KSEF. Wydruki papierowe i PDF będą tylko wizualizacją faktury i nie będą już podstawą księgowania. Kontrahenci odbiorą e-fakturę bezpośrednio z KSEF. Nie będzie sensu i potrzeby wysyłania kontrahentom faktur poprzez e-mail.
Po prostu nie.


Pamiętaj! Od 1 lipca 2024 wchodzi obowiązkowa e-faktura.

Tylko dla podatników zwolnionych z VAT ten termin będzie wydłużony do 1 stycznia 2025.

    Do 31 grudnia 2024 będzie można wystawiać także:
  • faktury bezpośrednio z kas fiskalnych,
  • paragony fiskalne z NIP jako e-faktury,

    KSEF nie obejmie:
  • faktur konsumenckich B2C,
  • biletów i paragonów z autostrad,
  • faktur z OSS i IOSS

Od 1 stycznia 2025 wystawienie faktury poza KSEF, jeśli e-faktura KSEF jest obowiązkowa, będzie podlegać karze.


Bądź gotów na e-fakturę!


Wybierz program, który umożliwi Ci spełnienie wszystkich obowiązków.
Kupując teraz licencję na program Faktura VAT masz gwarancję wdrożenia e-faktury w wyznaczonym terminie.
Wybierz swoją wersję programu Faktura VAT →


Po drugie: Nie wystawisz e-faktury bez podpisu →


Pamiętaj: Nie będziesz miał innego systemu, niż KSEF!

• e-fakturę wystawisz tylko w KSEF
• zapomnisz o fakturach w PDF
• zapomnisz o fakturze papierowej

E-fakturę wystawisz wyłącznie w ramach systemu KSEF. Wydruki papierowe i PDF będą tylko wizualizacją faktury i nie będą już podstawą księgowania. Kontrahenci odbiorą e-fakturę bezpośrednio z KSEF. Nie będzie sensu i potrzeby wysyłania kontrahentom faktur poprzez e-mail.
Po prostu nie.

Nie będziesz miał innego systemu, niż KSEF!
Na początek dziesięć najważniejszych informacji o e-fakturze. Po pierwsze: Nie będziesz miał innego systemu, niż KSEF Będzie więcej, bo to prawdziwa rewolucja. Zaglądaj tutaj i bądź na bieżąco!