Środki Trwałe 365 Wypróbuj GRATIS Zamów!  

Środki Trwałe 365

Samodzielne prowadzenie rejestru środków trwałych.

Przekonaj się, że amortyzacja środków trwałych nie jest skomplikowana.

Prowadzenia obowiązkowego rejestru środków trwałych. Rejestr wartości niematerialnych i prawnych. Klasyfikacja środków trwałych.

Waluty Kursy walut z tabeli NBP. Kursy do faktur walutowych, do kasy, do rachunku bankowego. Historia i wykres kursów.
Kontrahenci Baza kontrahentów. Pobieranie danych z rejestru REGON. Weryfikacja Białej Listy. Weryfikacja statusu VAT.
Użytkownicy Dane użytkownika programu. Baza danych wystawców dokumentów. Dane do faktur i innych dokumentów. Warianty danych.
E-maile Obsługa poczty elektronicznej. Wysyłanie poczty elektronicznej. Rejestr wysłanych maili. Obsługa SMTP z TLS 1.2. Maile z załącznikami.
Środki trwałe Obsługa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Dowody wewnętrzne, amortyzacja.
365 Aktywna strona startowa. Zarządzanie modułami programu, menu i zakładkami. Aktywna pomoc, Baza Wiedzy, pomoc techniczna. W ramach pakietu Pomoc - rozszerzona, priorytetowa pomoc techniczna. Informacje o programie. Zarządzanie licencjami w programie. Szczegółowe ustawienia opcji aplikacji. Zarządzanie stylami wydruków w programie.
Tożsamości Możliwość obsługi tożsamości. Każda tożsamość to firma i dane, niezależne od innych tożsamości.
JZK24 sp. z o.o. · Wszelkie prawa zastrzeżone · 2023-12-02 08:08 · 18.206.12.157 · Licencja i regulamin